Katalóg

Celkový počet návštev: 1609547

ZDRAVÁ VÝŽIVA - BEZLEPKOVÉ POTRAVINY

Citlivosť na lepok a pšenicu je nealergické funkčné ochorenie, ktoré súvisí s prítomnosťou lepku.

Telo osôb trpiacich citlivosťou na lepok a pšenicu reaguje na prítomnosť lepku alebo iných zložiek pšenice celým množstvom veľmi nešpecifických príznakov. Títo ľudia ale pritom nemajú ani celiakiu, ani alergiu na pšenicu. Vzhľadom k tomu, že citlivosť na lepok a pšenicu nie je spojená so žiadnymi konkrétnymi biomarkermi, diagnóza sa určuje vylučovacou metódou.

Citlivosť na lepok alebo pšenicu sa môže vyskytnúť náhle a v akomkoľvek veku. Môže sa tiež jednať iba o prechodné ochorenie, ktorého stav sa zlepší pri prechode na bezlepkovú diétu.

Príznaky citlivosti na lepok a pšenicu

 

Príznaky citlivosti na lepok a pšenicu sú veľmi rozmanité a prejavujú sa rôznymi spôsobmi:

  • bolesti brucha často spojené s pálením záhy, nevoľnosť a vracanie, plynatosť, pocit plnosti, zápcha a hnačka
  • únava, necitlivosť rúk a nôh, kŕče a bolesti svalov
  • bolesť hlavy, malátnosť, dezorientácia, závrate
  • ekzémy a sčervenanie alebo napuchnutie jazyka

 

Pretože mnohé z týchto príznakov sú typické i pre iné ochorenia, je citlivosť na lepok a pšenicu často nediagnostikovaná a neliečená.

 

Diagnostika citlivosti na lepok a pšenicu

Article200103_Aerztin Patientin Beratung Gespraech

 

Pri komplexnej diagnostike citlivosti na lepok a pšenicu je nutné najskôr vylúčiť celiakiu a alergiu na pšenicu a zistiť reakciu organizmu na bezlepkovú diétu.

Pretože žiaden spoľahlivý biomarker (alebo inými slovami merateľný indikátor) citlivosti na lepok a pšenicu neexistuje, a pretože jej symptómy sú nešpecifické, je jediným možným spôsobom diagnózy vylúčenie všetkých ostatných možností. Obzvlášť dôležité je najprv jednoznačne vylúčiť celiaki alergiu na pšenicu. Až potom, čo bola celiakia i alergia na pšenicu vylúčená, je možné, aby pacient skúsil prejsť na bezlepkovú diétu. Pokiaľ sa jeho príznaky výrazne zlepšia a následne sa po opätovnom zavedení lepku do stravy znovu zhoršia, je možné diagnózu citlivosti na lepok a pšenicu potvrdiť.

 

Liečba citlivosti na lepok a pšenicu

Article200103_Frau Sonnenuntergang gluecklich.jpg

 

Liečba citlivosti na lepok a pšenicu spočíva v dodržovaní bezlepkovej diéty.

Na rozdiel od pacientov s celiakiou ale nemusia osoby s citlivosťou na lepok a pšenicu dodržiavať bezlepkovú diétu bezvýhradne a natrvalo. Pacienti by mali bezlepkovú diétu dodržiavať minimálne jeden až dva roky. Po uplynutí tohto obdobia môžu postupne do svojho jedálničku začať zapojovať menšie množstvo lepku. Miera tolerancie k lepku je ale veľmi individuálna, a preto je nutné tento krok realizovať veľmi obozretne.